Za najlepšie ceny v bratislavskom okolí realizujeme:

Sme zmluvný, vytendrovaný dodávateľ pre Západoslovenskú distribučnú a.s. a Enermont s.r.o. Pracujeme s profesionálnym technickým vybavením.

Našu kvalitu potvrdzujú aj tieto certifikáty:

Kontakt:rozvody
trafostanice
osvetlenie
prípojky
Tel. 0911 921 977
VELEN s.r.o - elektroinštalácie
revízie
VN/NN
merania
certifikáty
skúšky
stĺpy
Pošlite nám e-mail